Ποια είναι τα θετικά του Video Conferencing

Η καραντίνα έχει μετατρέψει την καθημερινότητά μας από “παραδοσιακή” face-to-face σε μια ψηφιακής μορφής, γεμάτη μηνύματα, emails και διαδικτυακά meetings. Κάποιοι το βιώνουν αρνητικά, λόγω της έλλειψης επαφής με το κόσμο, κάποιοι όμως το βιώνουν ...

Read More

Events & the Apocalypse: Go with the stream

I guess we could describe what we’re living through as (what feels like) somewhat of an apocalypse; granted we all thought we’d be looking like Lara Croft and Rick Grimes but instead we look like Bridget Jones getting over her breakup and Chuck ...

Read More

Facebook’s take over on Messenger Rooms

Facebook’s taking on Zoom is doing a pretty good job! ...

Read More

How high-quality design affects your marketing campaigns

Throughout the past few weeks, business plans had to be revised due to the lockdown and many businesses have transferred their activities online....

Read More

Why should you keep spending on digital advertising through Covid 19 recession?

Every worldwide crisis is followed by a recession. However, the Covid 19 pandemic crisis our world is going through now,  is like no other. This crisis is affecting businesses, employment and it’s bringing social and political changes. ...

Read More

What is colour psychology in design and why it matters

Design and colours have been messing with our psychology subconsciously over the years. All the information processed by the brain comes from sight. Visual tools can be very powerful, especially with the use of the right colours. ...

Read More

Νέα stickers Food Delivery & Gift Card στο Instagram!

Πώς να τα χρησιμοποιήσετε μόλις φτάσουν στη Κύπρο!...

Read More

Voice Search Marketing: Turn it up

Voice search technology has been around for years, specifically since 2011. Since then, voice search and voice recognition have come a long way....

Read More

COVID 19: Campaigns around the world

A pandemic is not easy to handle. No one knows what to expect. However, brands are doing a remarkable job on educating and promoting important messages around the world. Their message does not revolve around buying products or services but spreads ...

Read More

Why invest in good design?

Many people have distorted ideas regarding how design can benefit a business. Some small businesses invest in design and get no results, claiming it to be a waste of time and money. Others invest in design and believe that it will automatically ...

Read More

Blogging & SEO: Dish it Out

So, right now I’m blogging :)  I’m blogging to give you some ideas and to guide you with some ‘best practice’ tips for getting your company out there....

Read More

3+1 Digital Marketing Ideas to Consider During the Coronavirus

Our world is facing a huge social and economic crisis due to coronavirus. On a positive note, China has ended its lockdown of Wuhan, the original epicentre of the coronavirus crisis, after 76 days, but we still have a long way to go. We have to ...

Read More